Ekologiczne postawy społeczeństw

Ekologiczne postawy zależą od wartości promowanych w danej kulturze

Pewne wartości kulturowe cenione w danym kraju mogą determinować, czy kwestie ekologiczne leżą nam na sercu, a co za tym idzie, czy osoby wykształcają w sobie przyjazne środowisku postawy. Tak wynika z najnowszych badań, opublikowanych w Psychological Science, czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Nauk Psychologicznych.

Wyniki badań wskazują, że zainteresowanie jednostki tego typu problemami jest silnie związane z motywacją do działania w krajach, będących orędownikami indywidualnych wartości, podczas gdy przystawanie do norm społecznych może być silniejszą motywacją w społeczeństwach kolektywnych.

„Nie chodzi tu o to, że ludzie wywodzący się z różnych kultur mają mniej lub bardziej prośrodowiskowe przekonania lub angażują się mniej lub bardziej w prośrodowiskowe przedsięwzięcia – bodźce do tych działań różnią się zależnie od kultury”,

mówi psycholog, Kimin Eom z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

„Wyniki naszych badań sugerują, że zmiana osobistych przekonań, postaw i obaw o kwestie społeczne, co jest jedną z najczęstszych strategii zmian behawioralnych, nie musi gwarantować podobnych zmian we wszystkich kulturach. Bardziej skuteczne natomiast może być promowanie działań w kwestiach środowiska w bardziej indywidualnych kontekstach kulturowych”.

Eom i jego współpracownicy zdecydowali się zbadać powiązania pomiędzy kulturą, ochroną środowiska i przedsięwzięciami z nią związaniami po tym, jak zauważyli, że zarówno debata publiczna jak i badania naukowe w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego koncentrują się zwykle na osobach z państw zachodnich. Jest to godne uwagi, ponieważ wartości państw zachodnich stawiają na pierwszym miejscu postawy i przekonania jednostki oraz zachęcają do ich wyrażania.

„Nasze założenie było takie, że w momencie, gdy jednostki uwierzą w konieczność poruszania kwestii środowiskowych i dostrzegą problemy związane ze zrównoważonych rozwojem, zmienią swoje postawy, skupiając się bardziej na tego typu problemach”,

wyjaśnia Eom.

Według hipotezy naukowców, związek ten jednak nie musi odnosić się do jednostek żyjących w społeczeństwach kolektywnych, które to kładą większy nacisk na społeczną harmonię i konformizm niż na wyrażanie siebie.

W jednym z badań, Eom w grupą badaczy przyjrzeli się danym zebranym od grupy osób z 48 państw dla Światowych Badań nad Wartościami. W jednej części badania, uczestnicy oceniali jak poważne są według nich problemy środowiska naturalnego – w tym globalne ocieplenie i zanieczyszczenia. Jako miarę działań na rzecz środowiska, osoby oceniały również swoje poparcie dla dwóch strategii ukierunkowanych na zanieczyszczenia środowiska: przekazywanie części swojego dochodu oraz płacenie wyższych podatków.

Wyniki pokazały, że wyraz zaniepokojenia kwestiami środowiska naturalnego niekoniecznie wiązał się z poparciem dla powyższych działań:

„Okazało się, że narody różniły się w ogromnym stopniu jeśli chodzi o związek osobistych obaw o środowisko naturalne i chęci do podejmowania przyjaznych środowisku działań”,

mówi Eom.

ABOUT AUTHOR

CATEGORY

FOLLOW US